8. Magyar Ökológus Kongresszus

   Szeged 2009. augusztus 26-28.

Kedves látogatónk, tisztelt Kollégánk

 

A hazai ökológus társadalom legnagyobb tudományos találkozójának soron követező eseményét, a 8. Magyar Ökológus Kongresszust 2009. augusztus 26-28. (szerda-péntek) között rendezzük Szegeden, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán, mely rendezvényre tisztelettel meghívjuk.

Örömünkre szolgálna, ha a szupraindividuális biológia terén végzett aktuális eredményeivel emelné a konferencia rangját. A szervezőbizottság törekszik arra, hogy az ökológia tudományának minél teljesebb hazai keresztmetszetét láthassák a résztvevők. A konferencián az alábbi szekciókat tervezzük:

 

ˇ        Alkalmazott ökológia

ˇ        Állatközösségek ökológiája

ˇ        Biodiverzitás

ˇ        Biogeográfia-filogeográfia

ˇ        Elméleti ökológia

ˇ        Hidrobiológia

ˇ        Humánökológia

ˇ        Mikrobiális ökológia

ˇ        Növénycönológia

ˇ        Növényi ökofiziológia

ˇ        Növényközösségek ökológiája

ˇ        Ökotoxikológia

ˇ        Paleoökológia

ˇ        Populációgenetika

ˇ        Populációökológia

ˇ        Szociobiológia

ˇ        Tájléptékű ökológia

ˇ        Talajökológia

ˇ        Természetvédelmi ökológia

ˇ        Viselkedésökológia

 

A kongresszus tervezett tudományos programján plenáris előadások és szekció előadások szerepelnek, emellett lehetőséget biztosítunk poszterek bemutatására és korlátozott számban munkaértekezletek szervezésére is. Minden résztvevő csak egy első szerzős előadással vagy poszterrel jelentkezhet, nem első szerzőként azonban szerepelhet akár több előadásban vagy poszteren is. A szekció előadások időtartama 15 perc, amit 5 perc vita követ. Egyidejűleg három párhuzamos szekció fut majd. A végleges szekcióbeosztást a beérkező jelentkezések ismeretében alakítjuk ki.

Kérjük, hogy jelezze részvételi szándékát a Jelentkezési lap 'online' kitöltésével (http://expbio.bio.u-szeged.hu/conference/). A regisztráció után a lapon adja meg bemutatni kívánt anyagának várható címét, javasolt formáját (előadás vagy poszter) és a választott a szekciót. Ha a javasoltak között nem talál megfelelő szekciócímet, új javaslatot is szívesen veszünk. Amennyiben munkaértekezletet kíván szervezni, kérjük jelezze ennek témáját az erre megadott helyen.

 

A jelentkezés határideje: 2009. február 28.

 

Az összefoglalók beérkezésének határideje

május 24.

 

                       Margóczi Katalin                                                Körmöczi László

                a szervezőbizottság titkára                                  a Konferencia elnöke


Letöltések

Első körlevél
Második körlevél
Részletes program
Összefoglaló kötet